نقشه‌یابی مسیر مرگ تا قیامت در اثر جدید حاج آقا مجتبی تهرانی

نقشه‌یابی مسیر مرگ تا قیامت در اثر جدید حاج آقا مجتبی تهرانی

[ad_1] به گزارش خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، با مرگ، فرصت رشد و کمال انسان به پایان می‌رسد و بعد از عبور از نشئه دنیا به عالم آخرت، نوبت برداشت، حاصل اعمالی است که در دنیا آن‌ها را کِشته است. اولین ظهور و بروز اعمال و ملکات نفسانی، در عالم برزخ نمود پیدا می‌کند …

ادامه مطلبنقشه‌یابی مسیر مرگ تا قیامت در اثر جدید حاج آقا مجتبی تهرانی