هدف ایران رسیدن به جمعیت 150 میلیون نفری است/ ایران در 9 کشور کشت فراسرزمینی دارد

هدف ایران رسیدن به جمعیت 150 میلیون نفری است/ ایران در 9 کشور کشت فراسرزمینی دارد

[ad_1] خبرگزاری فارس – وحید ونایی: دکترای هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی دارد ولی تحصیلات منابع طبیعی، آبخیزداری هم داشته است. هم اکنون با 48 سال دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران است. سیدجواد ساداتی‌نژاد که سابقه حضور در مجلس دهم را هم داراست هم اکنون نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای …

ادامه مطلبهدف ایران رسیدن به جمعیت 150 میلیون نفری است/ ایران در 9 کشور کشت فراسرزمینی دارد