ادغام دانشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین کار درستی نیست

ادغام دانشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین کار درستی نیست

[ad_1] ابراهیم صالحی عمران رئیس انجمن آموزش عالی ایران در گفت‌ وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس با بیان اینکه برخی دانشگاه‌ها باید ساماندهی و ادغام شوند، گفت: تعداد زیادی از مراکز آموزش عالی ماموریت‌ها و کارکردهای مشابهی با  هم دارند و به اعتقاد بنده باید در این مورد بازنگری صورت گیرد و …

ادامه مطلبادغام دانشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین کار درستی نیست