قطعه ساز خصوصی که برای کنترل کرونا در بین محرومین بی نمونه ترین همکاری را کرد

قطعه ساز خصوصی که برای کنترل کرونا در بین محرومین بی نمونه ترین همکاری را کرد

[ad_1]  در کشور ما نیز کمک های دولت و مردم اقشار متفاوت در این باره کم نبود و حتی بسیاری از شرکت های خصوصی با وجود مشکلات اقتصادی پیرامون فعالیت هایشان، با دولت همکاری لازم را کرده و سهم قابل توجهی در همدلی با هموطنان خود داشتند. یکی از این شرکت های یاری رسان موفق …

ادامه مطلبقطعه ساز خصوصی که برای کنترل کرونا در بین محرومین بی نمونه ترین همکاری را کرد