دانلود کتاب قواعد زبان انگلیسی tagged posts

دانلود کتاب زبان انگلیسی

رئیس اتحادیه مالکان استان همدان ادامه دانلود کتاب زبان انگلیسی داد: همانطور که می دانید اجاره چاپگرها کارآمد و قابل توجه است. در هر چاپخانه به طور متوسط ​​5 تا 10 نفر کار می کنند. نگهداری واحدهای چاپی علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی ، به معنای حفظ اشتغال پرسنل این واحدها نیز است.

وی افزود: فعالان این حوزه انتظار دارند مسئولان از نظر مالیاتی و مالیاتی به دانلود کتاب زبان انگلیسی آنها کمک کنند تا بتوانند این دوره را پشت سر بگذارند.

در این دیدار ، امیر کشوادی ؛ ...

Read More