تاکید بر ضرورت اصلاح فضای ناکارآمد بانکی/تاسیس بیمارستان تامین اجتماعی مطالبه به حق مردم داراب است

تاکید بر ضرورت اصلاح فضای ناکارآمد بانکی/تاسیس بیمارستان تامین اجتماعی مطالبه به حق مردم  داراب است

[ad_1] به گزارش خبرگزاری فارس از دارا محمدجواد عسکری در نخستین همایش استانی شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت تعاون(کارگروه اشتغال) که با حضور معاون وزیر کار و تعاون و تعدادی از مدیران استانی، محلی و کارآفرینان تشکیل شد، اظهار داشت: بانک‌ها نباید فقط فکر منافع خود باشند و جهت مقابله با این روند برنامه‌هایی …

ادامه مطلبتاکید بر ضرورت اصلاح فضای ناکارآمد بانکی/تاسیس بیمارستان تامین اجتماعی مطالبه به حق مردم داراب است