فارس‌ من| دانشگاه صنعتی سجاد درخواست خود را مبنی بر حضور هر کدام از اعضای شهر به روابط عمومی ارسال کند

فارس‌ من

[ad_1] به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، مخاطبان در سامانه «فارس من » سوژه‌ای را با عنوان « آغاز مطالبه و دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سجاد از اعضای شورای شهر مشهد» ثبت و درخواست پیگیری آن را داشتند. موضوع را از سرپرست روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد جویا شدیم. سید حسین احمدنژاد در …

ادامه مطلبفارس‌ من| دانشگاه صنعتی سجاد درخواست خود را مبنی بر حضور هر کدام از اعضای شهر به روابط عمومی ارسال کند