به موجب محاسبه یکی از مامورین عالی رتبه وزارت دارائی قیمت یکصد و پنجاه تن تریاک صادراتی ما با نرخ بین المللی در سال متجاوز ازسه ملیون دلار میشود. بالاخره آقای دکتر امینی لیاقت به خرج داد و براساس مساعی ایشان که آقای انتظام هم از سازمان ملل متحد تائید کرده بودند کمیسیون بین المللی تریاک قبول کرد که ایران در مدت ده سال سهمیه معینی از تریاک داشته باشد و بعد از ده سال کشت خشخاش را ممنوع کند و قرار بر این شد که ایران در این مدت سالیانه یازده هزار هکتار اراضی تحت کنترل دولت را محدود به کشت خشخاش کند و محصول سالیانه تریاک ایران که به موجب این حساب یکصد و پنجاه تن خواهد بود به بازارهای دنیا صادر نماید. اگر دولت ایشان دولت اعلیحضرت همایونی است پس چرا نباید این نقطه نظر مهم شاه مملکت را ماده اول برنامه دولت قرار بدهد: چرا تقسیم اراضی میان زارعین نباید سرلوحه برنامه دولت باشد؟

بازی فکری قایم موشک
اگر اینطور نیست پس چرا این موضوع مهم رالابلای جملات بی معنی مخفی کردهاند و به صورت گنک و مبهمی در ضمن زوائد برنامه گنجاندهاند: تقسیم اراضی زراعتی میان زارعین که صاحبان حقیقی املاک مزروعی هستند شرط و قید لازم ندارد تمام مملکت معتقد باین حقیقت هستند و شخص اول مملکت نیز صریحاً نظریه خویش را بیان داشتهاند. اگر دولت راست میگوید باید به صورت یک ماده صریح و قطعی تقسیم اراضی را در صدر برنامه خود بگنجاند. همه آقایان میدانند که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی چه هنگام مسافرت امریکا و چه هنگام شرفیابی نمایندگان فرمودند که باید اراضی زراعتی ایران میان زارعین تقسیم شود:ملک مدنی اعلیحضرت همایونی خلاف شرح نمیتوانند همچو حکمی بدهند. در هر بسته از این بازی یک زنگ و 90 کارت وجود دارد که این کارت ها به سه بخش تقسیم شده اند رنگ، شکل و شماره ی های کارت. برعکس اسم بازی Rules، شما باید برعکس قوانین را انجام دهید.

مگرماهیت شماوزراء شما در ظرف این چند روز عوض شدهاست مگر هفده ماه شما آقایان بدون مانع ورادع بدون وجود مجلس بدون بازخواست مصدر کارنبودید. روزی دریکی از خیابانهای برلن صاحب خانه با یکی از مهمانان آنروز برخورد کرد، گفت احوال شماچطوراست گفت خوب هستم بعدگفت آن خانه تان وضعش عوض شد آن دو عیب مهم را رد کردید؟ بعد عوض میشود و کابینه همینطور سیر میکند و به جائی نمیرسد. آقای ساعد. اگر شما مرد لایق و هنرمندی هستید هنرنمائیهای شما در این هفده ماه برای نسل فعلی مملکت کفایت میکند. همانطور که از نام و سابقه این شبکه تلویزیونی مشهور پیداست، بازی مورد نظر نیز حال و هوایی مرتبط با حیات وحش داشته و با تنظیم سوالات، جاهای خالی و تصاویر گوناگون جذاب، کودکان را با دنیای پیرامونشان آشنا میکند! در نهایت برنده بازی به عنوان بهترین حکمران قلمرو انتخاب می شود.

سهمیه ایران به میزان فوق هنوز قطعی نشده و قراراست در کنفراس آینده که ماه آوریل در نیویورک تشکیل میشود تکلیف ایران را روشن کنند. آقایان میدانند که دوماه پیش کنفراس بین المللی تریاک در شهر آنکارا تشکیل شد و آقای دکتر علی امینی هم نماینده ایران در آن کنفراس بودند. در موقعی که این مذاکرات در جریان است ناگهان ضمن برنامه دولت آقای ساعد یعنی همان دولتی که به نماینده خود دستور دادهاست سهمیه کافی برای ایران تدارک کند موضوع (منع کشت تریاک)باصطلاح اقای ساعد سبز میشود؟ در کنفرانس آنکارا دعوای دولت ایران و اعتراض سایرین برسر همین مسئله بود. ثانیاًبرای عوام فریبی در قسمت اصلاحات کشاورزی و ملی متذکر شدهاست ((منع کشت تریاک و تبدیل زراعت آن به محصولات دیگر)) ائلا معلوم میشود که هنوز آقایان نمیدانند که تریاک را نمیکارند بلکه خشخاش است که کشت میکنند و تریاک شیره خشخاش میباشد.(خنده نمایندگان) ثانیاً این ماده از برنامه مشترک میان دولت آقای ساعد و تمام دولتهای بعد از شهریور بودهاست و یکسال خواستند آن را عملی کنند و سال بعد مجلس پانزدهم شدیداً اعتراض کرد.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ثبت بازی فکری لطفا از صفحه ما بخواهید.

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی


آموزش سئو