وسایل نقلیه مورد استفاده در ارتباط با فاضلاب

اساسی این حال، حیاتی در حیث گرفتن دست کم موقعیت استراحت، راننده نمی تواند بیش از 15 ساعت در یک دوره یک روزه تا سه بار میان زمان های استراحت هفتگی کار کند. اگر چه از حیث فنی هیچ انحصار روزانه به جهت میزان روزگار فعالیت در یک روز (بین عصر های استراحت) وجود ندارد، قوانین برای دست‌کم استراحت روزمره 9 ساعت (کاهش زمان استراحت روزانه) در 24 ساعت اساساً به همین مضمون‌ می باشد که راننده کامیون نمی تواند یک روز اینجا کلیک نمایید کاری داشته باشد. بیش از 15 ساعت حداکثر به جهت سه بار در بین عصر های استراحت هفتگی. قوانین ساعت رانندگان حصر روزمره 9 ساعت رانندگی در بین عصر های استراحت روزانه/هفتگی را گزینش می کند. روز کاری بین عصر های استراحت روزانه/هفتگی از زمان تصویب شده برای رانندگی، بقیه کارها، استراحت ها و زمان های در دسترس بودن تشکیل شده است. زمان های انتظار که مدت زمانه قابل پیش بینی از قبل به وسیله راننده HGV مشخص نیست، چه قبل از حرکت یا این که درست قبل از آغاز زمان آیتم نظر. برای اینکه به عنوان یک عصر در دسترس بودن حساب شود، یک راننده HGV باید برای شروع عمل یا این که از سرگیری رانندگی در شکل التماس مهیا باشد. راننده بایستی زمان و مدت زمانه را از قبل، قبل از حرکت یا قبل از آغاز دوره مورد نظر، بداند. انجام کار در طول زمان وقتی شبانه به جهت وسایل نقلیه کالایی دربین نصفه شب تا 4 صبح طبقه بندی می شود. مطابق قوانین و مقررات دوران کار، در صورت انجام هر کاری که شامل رانندگی در ارتفاع شبانه روز انجام شود، در هر زمان 24 ساعته 10 ساعت انحصار وقتی وجود دارد. همین خلاصه دستورالعمل ساعات رانندگی HGV و زمان کار است که به عمده رانندگان کامیون در بریتانیا مربوط می شود. چه رانندگانی مشمول همین قوانین و مقررات هستند؟ رانندگان وسایل نقلیه کالایی یا ترکیبی از وسیله نقلیه و تریلر بیش از 3.5 تن، مگر این که مشمول یک معافیت یگانه در سراسر اتحادیه اروپا یا یک انحراف بریتانیا باشد. در حکم دادگاه معین شد که به جهت این که وسایل نقلیه پذیرایی یا این که تریلرها بتوانند از این انحراف به کارگیری کنند بایستی کارشناس باشند. هر چند میلیون ها کیسه هوای کارگزاشتن شده در حالا استعمال اهمیت سوابق ایمنی عالی هستند، اما حصر هایی در بضاعت آن‌ها برای حفظ از سرنشینان اتومبیل وجود دارد. و البته، شما می بایست حداقل سن را به جهت رانندگی در آلمان داشته باشید و همچنین از هرگونه حصر یا حالت در گواهینامه کشور خود پیروی کنید. کل وسایل نقلیه ای که برای تجارت استعمال می شوند و حیاتی وزن ناخالص وسیله نقلیه بیش از 10000 پوند هستند، مشمول مقررات گرجستان DOT هستند. در طول یک هفته، راننده کامیون می تواند حداکثر 56 ساعت رانندگی کند، به جهت مثال 9 ساعت در چهار روز و 10 ساعت در دو روز. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بیشتر در گزینه این لینک لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی


آموزش سئو