دلایل مطالعه بیشتر کتابخوان های الکترونیکی

به گفته گودیدر ، بنیاد ملی هنری (NEA) سازمانی مستقل از دولت فدرال ایالات متحده است که از پروژه هایی که موفقیت هنری را نشان می دهند پشتیبانی و بودجه خرید کتاب دانشگاهی تأمین می کند. این سازمان در سال 1965 با لایحه ای از كنگره آمریكا تاسیس شد. یکی از فعالیتهای این سازمان تهیه گزارش در مورد عادتهای مطالعه و مطالعه مردم آمریکا است و در آخرین گزارش آن برای سال 2017 اطلاعات جالبی منتشر شده است.

خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی علوم پزشکی

براساس گزارشی خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی علوم پزشکی که توسط National Endowment for the Art منتشر شده ، آمریکایی ها که عادت به خرید کتاب دانشگاهی و خواندن کتاب های خواننده الکترونیکی دارند ، اوقات فراغت بیشتری را نسبت به افراد دیگر می گذرانند. براساس این گزارش خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی علوم پزشکی، افرادی که به کتاب های صوتی گوش می دهند و خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی علوم پزشکی شرایط مشابهی دارند.

خرید کتاب دانشگاهی پیام نور

با توجه به آمار منتشر شده در این گزارشخرید کتاب دانشگاهی پیام نور ، مقایسه مطالعه کتاب های چاپی و الکترونیکی نشان می دهد که میانگین نسبت کتاب های چاپی و الکترونیکی خرید کتاب دانشگاهی پیام نور خوانده شده تقریبا 4 به 10 است. این بدان معنی است که اگر کاربران کتاب الکترونیکی به طور متوسط خرید کتاب دانشگاهی انجام داده  ​​10 کتاب خوانده اند ، در کتابهای چاپی خرید کتاب دانشگاهی پیام نور در سال 2017 فقط 4 کتاب خوانده شده است

در این نظرسنجی ، بیش از 45 درصد آمریکایی ها به خرید کتاب دانشگاهی کتاب های صوتی گوش می دهند یا از خوانندگان الکترونیکی استفاده می کنند ، در حالی که تنها 25 درصد آنها کتاب چاپی می خوانند. حدود 1500 نفر در این تحقیق شرکت کردند.

خرید تلفنی کتاب دانشگاهی

در اوایل سال جاری ، موسسه تحقیقات پیو آماری از سبک و سلیقه مطالعه خرید تلفنی کتاب دانشگاهی
در ایالات متحده منتشر کرد که نشان می دهدخرید تلفنی کتاب دانشگاهی تعداد بزرگسالان در ایالات متحده که خرید کتاب دانشگاهی و از کتاب های صوتی و کتاب های الکترونیکی استفاده می کنند ، همچنان در حال افزایش است. این آمار نشان می دهد خرید تلفنی کتاب دانشگاهی افراد بین 18 تا 24 سال بیش از افراد بالای 65 سال از کتاب های الکترونیکی استفاده می کنند.

محققان بر این باورند که خرید تلفنی کتاب دانشگاهی و استفاده از کتاب خوان الکترونیکی انگیزه و اشتیاق جوانان برای مطالعه کتاب را افزایش می دهد.

وب سایت ایران پیپر

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی


آموزش سئو

ایندکسر